AdriaTOPO nadogradnja za MAC




Najnovija verzija AdriaTOPO karte je verzija 2.40.

NAPOMENA: ništa NE brišite sa SD kartice! 

Ovdje je opisano korak po korak kako napraviti nadogradnju karte. Pažljivo pratite upute u nastavku.




Preuzmite "MapInstall and MapManager for the Mac software" sa ovog linka: MapInstall & MapManager

Nakon preuzimanja pokrenite instalaciju nakon koje će te dobiti dva Garmin alata, MapInstall i MapManager.

Preuzmite kartu AdriaTOPO verziju za MAC sa ovog linka: AdriaTOPO 2.40 MAC.

Preuzetu kartu raspakirajte te pokrenite dobivenu datoteku(FAMILY_708.gmapi). Pokrenut će se alat MapManager koij bi trebaoizgledati kao na slici.

Odaberite Install.

Nakon ovog koraka ste instalirali kartu lokalno na vaše računalo.

Idući korak je prebaciti kartu na SD karticu. Umetnite SD karticu (ilimicroSD u SD adapter) u MAC računalo i pokrenite program MapInstall.

VAŽNO! Ukoliko ste kartu kupili online putem WebPaya ili na CD-u molimo da nakon pokretanja MapInstall-a sa trake izbornika pokrenete opciju "Unlock->Edit Unlock Codes". Otvara se dialog u kojem trebate odabrati "Add" i dodati VAŠ unlock code. U suprotnom će nakon prebacivanja karte uređaj javiti "NE MOGU OTKLJUČATI KARTE". Ukoliko ste kartu kupili na SD kartici preskočite ovaj korak!

Pojavljuje se prozor kao na slici ispod!

Odaberite NO NAME te kliknite Continue!

Na sljedećem ekranu dobit ćete prikaz karte na kojoj možete vidjetizemlje koje karta obuhvaća. Potrebno je povući mišem u jednom potezupreko svih karata kako bi se karta selektirala.

Odaberite Send Maps.
(Ukoliko dobvate poruku "The selected maps have not been changed.Please select the maps you want to install or remove." to znači da nisteselektirali niti jednu kartu).

Započet će proces kopiranja karte na vašu SD karticu.

Kada proces završi odaberite Done!

Sada možete ukloniti SD karticu iz računala i umetnuti je ponovno u uređaj.

Da bi provjerili da je proces nadogradnje bio uspješan pokrenite vaš GPS uređaj, odaberite Alati --> Postavke --> Karta(myMaps) te provjerite da li je na listi karata AdriaTOPO sa trenutno aktualnom verzijom.

Ukoliko vam neki od koraka nije jasan ili trebate dodatnu pomoć oko nadogradnje slobodno nas kontaktirajte.

Vaš Navigo!